top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (‘’Sözleşme’’) 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, koşul ve şartları maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

 

1. TANIMLAR

‘’SATICI’’ : Kültür Mah. 1390 Sok. No:5B Konak İzmir adresinde mukim Locale Gıda A.Ş. (VKN: Kordon Vergi Dairesi - 6090538686) şahıs şirketini ifade eder.

 

‘’ALICI’’ : Müşteri olarak  www.pizzalocale.net alışveriş sitesine giriş yapan ve satın alma işlemi sırasında gerekli bilgileri sisteme girerek ilgili ürünü satın alma iradesini ortaya koyan kişiyi ifade eder. Satın alma işlemi esnasında paylaşılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

 

‘’SİTE’’ : Satıcı tarafından Ürünlerin internet üzerinden satıldığı www.pizzalocale.net web sitesini ifade eder.

 

‘’ÜRÜN’’ : Site’de Satıcı tarafından satılmak üzere sergilenen ve aşağıda madde 3’te nitelik ve fiyat bilgileri belirtilmiş satış konusu malları ifade eder.

 

2. KONU

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Satıcının, Alıcıya Ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

2.2. İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

3. ÜRÜN BİLGİLERİ

 

3.1. Ürün/Ürünlerin temel özellikleri (türü, miktarı, rengi, adedi) Sitede yayınlanmaktadır.

 

3.2. Listelenen ve Sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

4. GENEL HÜKÜMLER

 

4.1. Alıcı; Sitede Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcının; ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, Satıcı tarafından Alıcıya teslim edilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.2. Ürün Sözleşme tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde Alıcı tarafından sağlanan adrese teslim edilecektir. Resmi tatil ve Pazar günleri teslimat yapılmaz. Resmi tatil ve Pazar günleri verilen siparişler Satıcının uyguladığı tatil süresini takiben ilk iş günü içerisinde işleme alınır ve tüm süreç bu tarih geçerli olacak şekilde başlar. Resmi tatil dışında Cumartesi günü saat 12:00 dan sonra verilen siparişler de tatil sebebiyle ilk iş gününde işleme alınır. Ürününün Alıcıya veya belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk Satıcıya, teslim edildikten sonra doğacak her türlü ürün hasarı, paket hasarı, ürün bozulması vb. sorunlarda ise tüm sorumluluk Alıcıya aittir.

 

4.4. Sözleşme konusu Ürün, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcının, Ürünü Alıcıya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, Ürünün Alıcıya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

4.5. Sözleşme konusu Ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin Alıcı tarafından ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Sözleşme tarihinden itibaren 7 takvim günü içerisinde ödemesi yapılmayan siparişler iptal edilir.

 

4.6. Satıcı, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcıya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Satıcı, sipariş konusu Ürün’ü teslim etmesi imkânsızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcıya bildirir ve Alıcıya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

4.7. Ürünün tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun Ürün bedelini Satıcı namına ödememesi halinde, Alıcının kendisine teslim edilmiş olması ve hiçbir şekilde açılmamış, kullanılmamış ve/veya tahribat yapılmamış olması kaydıyla Ürünün 3 (üç) gün içinde Satıcı iletişim adres(ler)ine gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde tüm kargo bedelleri Alıcıya aittir.

 

4.8. Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu Ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcının nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine geri ödenir. Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, Ürün bedeli, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcının hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcıyı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.9. Satıcının, Alıcı tarafından Siteye kendisi tarafından belirtilen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Alıcıya ulaşabilir. Alıcı, işbu Sözleşmeyi kabul etmekle Satıcının kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini gayrikabilirücu kabul ve beyan etmektedir.

 

4.10. Alıcı verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcının bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcının ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

4.11. Alıcı, Siteyi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcıyı bağlayacaktır.

 

4.12- Alıcı, Siteyi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 

4.13. Site üzerinden, Satıcının kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Alıcıya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

 

5. CAYMA HAKKI VE İPTAL - İADE KOŞULLARI

 

5.1. Türk Ticaret Kanunu gereğince Alıcı gıda maddelerinin, içeceklerin veya diğer günlük tüketim maddelerinin satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanamaz. Ancak anılan ürünler hariç, işbu Sözleşmeye konu olsun ya da olmasın diğer ürünleri, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

 

5.2. Anılan ürünler hariç diğer ürünlerde cayma hakkı süresi, Alıcının veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak Alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

 

5.3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcıya elektronik posta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Ayrıca Alıcı, Ürünü göndermeden önce faturanın arka yüzünde yer alan iade bilgi formunu da eksiksiz doldurmalıdır. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü alıcıya aittir.

 

5.4. Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı Satıcıya geri göndermek zorundadır. İade edilecek ürünlerin orijinal faturası, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

 

5.5. Satıcı, Alıcının cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcıyı borç altına sokan belgeleri Alıcıya iade etmekle yükümlüdür.

 

5.6. Alıcı, Ürünü iade etmek istemesi halinde, durumu, teslim tarihinden itibaren 14 gün içerinde Satıcıya  bildirmelidir. İade edilmek istenen ürün, bildirim tarihinden itibaren 2 gün içerisinde, istenen belgeler ile Satıcıya ulaştırılmalıdır. Ürün teslimatından itibaren Ürün ve belgelerin Satıcıya ulaşmasını takip eden 14 gün içinde Ürün bedeli ve teslimat masrafları, Ürünün ve ambalajının tekrar satılabilecek durumda olması halinde Alıcıya iade edilir. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi zorunludur.

Süresi içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen Ürünün kargo bedeli Alıcı tarafından karşılanacaktır. Ürün Satıcıya iade edilirken, Ürünün teslimi sırasında Alıcıya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi şarttır. Yukarıdaki madde hükümlerinin yerine getirilmemesi hâlinde para iadesi yapılamayacaktır.

 

5.7. 385 sayılı Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için Satıcı tarafından Alıcıya gönderilmiş olan iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra Satıcıya Ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

 

6. HASARLI PAKET İADESİ

 

6.1. Alıcı, kargo firmaları tarafından getirilen paketin hasarlı olması halinde, Ürününü teslim almamakla yükümlüdür. Kargo firmasından hasarlı olarak teslim alınan Ürün için, Satıcı sorumlu tutulamaz. Gelen Ürün paketinin hasarlı olması halinde, Alıcının, Ürünü teslim almaması, irsaliyeli faturaya “hasarlı olduğu için ürünü teslim almadığını belirterek imzalaması” ve durumu, telefon veya Satıcı’nın mail adresine bildirmesi halinde, hasarlı olan Ürün yerine bildirimden itibaren üç iş günü içerisinde Alıcıya, Satıcı tarafından yeni ürün gönderimi yapılacaktır.

 

6.2. Satıcıdan Ürünü sağlam olarak teslim alan, fakat yolda hasar görmesine neden olan kargo firması ancak bu şekilde hasardan sorumlu tutulabilecektir. Aksi taktirde tüm sorumluluk paketi hasarlı olarak teslim alan Alıcıya ait olacaktır.

 

7. ÖDEMENİN İADE PROSEDÜRÜ

 

 

 

7.1. Kredi Kartlarında İade Prosedürü, Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan Ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile Alıcıya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

 

7.1.1. Alıcı Ürünü kaç taksit ile aldıysa, banka Alıcıya geri ödemesini aynı taksit sayısı ile yapmaktadır. Satıcı bankaya ürün satışının iptalini bildirdikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcının kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak Alıcı hesabına banka tarafından aktarılır. Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve Alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Diğer yandan vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.1.2. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Satıcı, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani Satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani Satıcı ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatılan prosedür gereğince Alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, Satıcının bankaya satış iptalini bildiriminden sonra, ödeme banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

 

7.1.3. Alıcı, yukarıdaki madde 7.1.1. ve 7.1.2.’de açıklanan prosedürü okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

8. YETKİLİ MAHKEME

 

 

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.

 

 

9. DELİL ANLAŞMASI

 

Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcının resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 163. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

10. MUHTELİF HÜKÜMLER

 

10.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

 

10.2. Satıcının Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz.

 

11. YÜRÜRLÜK

 

Toplam 11 (onbir) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

 

SATICI: Locale Gıda A.Ş.

 

ALICI: Müşteri olarak www.pizzalocale.net web sitesinden sipariş verilirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

Gizlilik ve Güvenlik Politikası

 

1. Locale Gıda Anonim Şirketi (‘’Locale’’), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili Mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinize (isim, e-posta, adres, cep telefonu numarası vb.) ulaşabilmek ve/veya sizlerden talep edebilmektedir. Buna dair Locale web sitesini kullanarak, işbu Gizlilik ve Güvenlik Politikasını kabul etmiş sayılmaktasınız. 

 

2. Locale sunucularında toplanan işbu kişisel verileriniz; elektronik posta ile basın bültenleri gönderilmesi, dönemsel kampanya çalışmaları, kullanıcı/müşteri/üye profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik çalışmalarında kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz Locale bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolama, muhafaza etme, değiştirme, açıklama, aktarılma, devralınma, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir. Locale, topladığı işbu veri ve bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, çalışanlar ve ifa yardımcıları, Locale’nin her türlü temsilcisi, hizmet sağlayıcısı ve/veya alt yüklenicisi dışında üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

 

3. Locale kişisel bilgilerinizin kaybolması, hırsızlık ve suiistimale, ayrıca yetkisiz erişim, paylaşım, değişiklik ve imhaya karşı korunması için idari, teknik ve fiziksel tedbirler dahil olmak üzere tüm önlemleri almaktadır. 

 

4. Kişisel bilgiler içermeyen istatistiksel veriler, Locale tarafından kullanıcılara daha özel ve etkin bir hizmet deneyimi yaşatmak amacıyla ifa yardımcıları, Locale’nin her türlü temsilcisi, hizmet sağlayıcısı ve/veya alt yüklenicisi ile paylaşılabilmektedir. 

 

5. Kullanıcı, Locale web sitesinde yer alan "bilgi"lerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, Locale’den temin etmekle yükümlü olduğunu ve web sitesinde yer alan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle Locale’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

 

6. Sitedeki veya uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Locale gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan amaçlarla kullanabilir. 

 

7. Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda yalnızca resmi makamlara açıklanabilecektir. 

 

8. Siz değerli kullanıcımız aşağıda yer alan mail adresine ileti göndermek suretiyle;

a)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği,

b)Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi,

c)Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı,

d)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi,

f)Kişisel verilerin silinmesi, düzeltilmesi, anonim hale getirilmesi veya yok edilmesi,

g)(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi,

h)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesi,

j)Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi hakkında bilgilendirilme her zaman talep edebilir ve bilgi alabilirsiniz.

 

9. Kullanıcılar arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin (yukarıda) belirtilen iletişim kanallarından tarafımıza ulaşarak kişisel veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya taraflarına ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler. Kullanıcının bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken işlem ve iletişimler devam eder). Kullanıcı talep ederse ayrıca, hukuken muhafazası gereken ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir, yok edilir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Kullanıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında tarafımıza her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir. 

 

10. Locale’nin, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın siteye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

11. Kullanıcı aynı zamanda Locale’nin indirim ve hediye gibi promosyonlar ile dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik veri, ses ve görüntü içerikli iletilerin telefon, çağrı merkezi, otomatik arama, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak iletebileceğini kabul ve beyan eder.

 

12. Tüm kişisel veriler;

a)E-Ticaret kanallarından alışveriş yapanın kimlik bilgilerini teyit etmek; başta mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği akdedilen sözleşmeler olmak üzere tüm sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi adına gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek; edimleri yerine getirmek,

b)Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği başta Hukuk ve Ceza Mahkemelerinden gelen talep üzerine tüm kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

c)Düzenlenen özel ve genel kampanyalar hakkında (promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlar) bilgilendirmek olmak üzere her türlü pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmek,

d) Web sitesinden alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve bu doğrultuda pazarlama faaliyetlerinde bulunabilmek,

e)Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda pazarlama faaliyetleri, anketler ve pazar analizleri yapabilmek,

f)Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek ve raporlayabilmek, bu hususta ve pazarlama faaliyeti kapsamında anlaşmalı iş ortaklarımızla verileri paylaşabilmek,

g)Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

h)Yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için hizmet aldığımız üçüncü kişi ve üçüncü firmalara (anlaşmalı iş ortaklarımıza) aktarabilmek,

i)Sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi (ürünün teslimi vs gibi.) amacıyla veri datalarında saklayabilmek,

j)Haklarınızın hatırlatılması amacıyla iletişim bilgilerinizin veri datalarında saklayabilmek

için işlenebilecektir.

 

13. Kişisel Veriler Ne Kadar Süreyle İşlenecektir?

 

Locale olarak, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. KVKK’ya uygun olarak, işbu metinde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dahil tüm süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

14. Kişisel Veri Güvenliği Nasıl Sağlanmaktadır?

 

Tüm Locale E-ticaret kanalları, Locale web sitesinde kayıt olan ve/veya kayıtları ile ilgili bilgi güncellemesi yapan müşterilerimizin bilgileri; kriptolu yazılımlarla şifrelenmiş, verilere uzaktan erişimin söz konusu olması durumunda en az iki kademeli kimlik doğrulama gerektiren, raporlama sistemlerimizde saklanmakta, müşterilerin kendi bilgilerini yalnızca kendileri değiştirebilir ve sadece yetkililer bu sisteme erişebilir. 

 

15. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler Nelerdir?

 

Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir. Virüs koruma sistemleri, back up sistemleri, sistem kurtarma ve koruma yazılımları ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar bulunmaktadır. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda çalışanlardan gerekli taahhütler alınmaktadır. Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.

 

16. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler Nelerdir?

 

Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak ve hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan idari tedbirler aşağıdaki gibidir: 

-KVK Kanunu’na ilişkin şirket çalışanlarının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi,

-Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş sözleşmelere kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini yerine getireceğine ilişkin kayıt eklenmesinin sağlanması,

-KVK Kanunu’na uyum için yerine getirilmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve uygulamaları için iç politikaların hazırlanması,

 

17. Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler Nelerdir?

 

İşlenen kişisel verilerin alınan gerekli güvenlik önlemlerine karşın kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve KVK Kuruluna bu durumun gerçekleşme biçimini ve sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde içerecek şekilde bildirecektir.

 

18. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklarınız Nelerdir?

 

Kanun’un 11. Maddesine göre kişisel veri sahibi olarak kişisel veri sahipleri

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

-Kişisel verilerin silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini isteme,

-Düzeltilme, silinme, anonim hale getirme veya yok edilmesi halinde bunun üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptir. Söz konusu haklar internet sitesindeki iletişim bilgileri (mail, çağrı merkezi vs.) kanalıyla kullanılabilecektir

 

19. Kişisel Olmayan Bilgiler Nelerdir?

 

Kişisel olmayan bilgiler, şahsen üyenin tanımlanamayacağı bilgilerdir. Örneğin; kullanım saatleri, web sitesinin kullanıldığı lokasyon, incelenen sayfalar vb. bilgilerdir. Locale işbu bilgileri her türlü amaçla kullanma hakkına sahip olduğu gibi, üçüncü kişilerle de onay alınmaksızın toplayabilir, paylaşabilir, aktarabilir ve açıklayabilir. 

 

20. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

 

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.

Kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 3 (üç) ay içerisinde, kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

Tarafımıza başvurarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinizde;

a) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; talebe konu kişisel verilerinizi silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Talebiniz en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır ve tarafınıza bilgi verilir.

b) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa bu durum üçüncü kişilere bildirir; Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılması temin edilir.

c) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, talebiniz KVK Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı tarafınıza en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

Çerezler, web sitemizi ziyaret ettiğiniz zaman bilgisayarınıza tercihlerinizi kaydeden küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, alışveriş sepetinizde hangi ürünlerin olduğunu hatırlamak, mobil uygulamasına ve/veya web sitesine tekrar giriş yaptığınızda sitenin sizi tanıması, ilginizi çekebilecek ilan ve reklamların en çok giriş yaptığınız sayfalarda yayınlanması gibi işlemlerde size en kaliteli hizmeti sağlamak için kullanılmaktadır. Çerezler bir sitenin işlevselliğini arttırır ve size sitenin kullanımını daha doğru incelememizde yardımcı olur. Herhangi bir kişisel ya da özel bilgi içermezler. Bilgisayarınıza zarar vermezler. Ayrıca çerezler dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirler. Locale web sitesinde kimliğinizi tanımlamak ve siteye giriş yaptıktan sonra ilgili ayarları muhafaza etmek için çerezler kullanabilir. Bu türden bir dosyanın gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler. Locale uygulama ya da internet sitesi içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir.

 

21. Ödeme Güvenliği

 

Toplanan mali bilgiler satın aldığınız ürünleri size fatura etmek için kullanılmaktadır. Web sitemizde online ödemeli bir satın alma yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Paylaşılacak bilgiler kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVC2 de dahil gerekli tüm mali bilgileri içerir.

Güvenli ortamda yapacağınız işlemlerde siz ve kredi kartını size tahsis esen banka haricinde hiçbir kişi, kurum ve kuruluş tarafından bilgilerinize ulaşılamamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine iletmekte ve işlem sonucunu üyeye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamakta ve Locale tarafından kesinlikle saklanmamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine tarafımızca dahi erişilmesi mümkün değildir. 

 

22. Kişisel Veriler Kapsamında Veri Sorumlusuna Başvuru Esasları

 

İlgili kişi, işlenmiş olan kişisel verileriyle alakalı Türkçe olmak kaydıyla, yazılı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurumunun belirlemiş olduğu diğer yöntemlerle (e-posta veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla) başvuru yapabilir.

Yapılacak başvuruda;

1)Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

2)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

3)Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

4)Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

5)Talep konusu, bulunmak zorundadır.

İlgili kişi tarafından yapılan başvuru hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak incelenerek tarafımızca en geç otuz gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda yanıtlayacaktır.

İlgi Kişinin yapmış olduğu başvuruyu yanıtlanması sebebiyle ayrıca bir maliyet gerektirmediği takdirde ücret talep edilmez. Ancak ayrıca bir maliyet çıkması durumunda Kişisel Verilerin Korunması Kurumunun belirlemiş olduğu tarife uygulanır.

 

 

Veri Sorumlusu Bilgileri

Locale Gıda A.Ş. (VKN: Kordon Vergi Dairesi - 6090538686)

Kültür Mah. 1390 Sok. No:5B Konak İzmir

 

Her türlü sorunuz için:  

 

Unvan /Ad-Soyad

: Locale Gıda A.Ş. (VKN: Kordon Vergi Dairesi - 6090538686)

 

Adres

: Kültür Mah. 1390 Sok. No:5B Konak İzmir

 

 

E-Posta

info@pizzalocale.net

Gizlilik ve Güvenlik
bottom of page